Otthon melege lakossági napelemes pályázat

Lezárult az Otthon Melege Program 2016 – családi házak energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívás

 

Támogatható tevékenységek: Homlokzatok és födémek hőszigetelése;

 • Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása;
 • Fűtési  és/vagy  használati  melegvíz  ellátó  rendszerek  korszerűsítése,  energia-
 • megtakarítást eredményező felújítása
 • A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése:
  • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);
  • napelemes  rendszer  telepítése  (háztartási  méretű  kiserőmű áramtermelés céljából);
  • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.Megjegyzés: önállóan lehet pályázni napelemes rendszerre is.

Keretösszeg: 5 Mrd Ft

A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, épületszám/régió arányban megosztva.

Megjegyzés: A keretösszeg alapján várható annak gyors kimerülése.
Igénybevételre jogosultak köre:
Támogatást kizárólag hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni.
Megjegyzés: Jellemzően ezek alacsony energetikai besorolású régebbi épületek

Pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke:
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető.

 • 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft azaz kétmillió forint, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft azaz egymillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.

Megjegyzés: önállóan, csak napelemes rendszerrel is lehet pályázni kisebb támogatási összegre

Egyéb fontos tudnivalók a teljesség igénye nélkül:

 • A pályázat benyújtása 2016. július 1-től, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően lehetséges;
 • A  pályázatbenyújtó  felület  egyelőre nem ismeretes, ennek elérhetőségéről  Támogató  2016.  április 30.  napjáig  nyújt tájékoztatást.
 • A  pályázat  elutasítását  eredményezi,  ha  a  pályázatot  nem  a  fejlesztéssel  érintett épület tulajdonosa vagy a Pályázó által meghatalmazott személy nyújtja be;
 • A pályázattal benyújtandó 3 db  –  a  beadást  megelőző  3  hónapra szóló bármelyik (azonos típusú)  közüzemi  számla,  mely  a  lakottságot,  valamint  a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla);
 • A pályázattal benyújtandó az  épület  beruházás  megvalósítását  megelőző  (meglévő)  állapotára  vonatkozó tanúsító program használatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány;
 • A pályázattal benyújtandó a  beruházás  megvalósítását  követő  (tervezett)  állapotot  rögzítő,  tanúsító  program használatával készített nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány;
 • A pályázattal benyújtandó egy darab, a kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a pályázat útmutató 3. számú melléklete szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés (saját kivitelezés nem támogatható!);
 • A  befogadott  pályázatok  esetében  a  pályázat  hiánytalan  benyújtásától  számított  90 munkanapon belül a miniszter dönt az előterjesztett pályázatokról, A Pályázók a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül elektronikus úton tájékoztatásra kerülnek. (azaz 2016 December közepéig van idő az elsőként beadott pályázatokól szóló döntésekről az értesítések megküldésének)
 • A nyertesek neve, a  pályázat  tárgya,  a  megítélt  vissza  nem  térítendő  támogatás  összege  a  pályázati azonosítóval közzétételre kerül a pályázati portálon.
 • A  Kedvezményezettnek  a  támogatott  beruházást  a  Támogatói  Okirat elektronikus átvételét követően egy éven (12 hónapon) belül meg kell valósítania.
 • A pályázat benyújtását követően rendkívüli ellenőrzésre a döntés-előkészítés szakaszában, a döntés meghozatala előtt, a Támogatói Okirat megküldését követően, az elszámolás előtt, valamint az elszámolást követően, a 3 éves fenntartási időszakban bármikor sor kerülhet.
 • A  Kedvezményezett  vállalja,  hogy  a  megvalósítást  követő  évtől  kezdődően  3  éven keresztül az adatszolgáltatási kötelezettség alatt évente egy alkalommal, a monitoring adatlapot  –  az  éves  energiafogyasztási  adatokat  –  szolgáltat  a  Támogató  számára  a Támogatói  Okiratban  rögzítettek  szerint,  a  széndioxid-kibocsátás  csökkenésének  és  az energia-megtakarítás megvalósulásának ellenőrzésére.
 • Ha  a  fogyasztási  adatok  túlzottak,  helyszíni  ellenőrzés  rendelhető  el,  amely  esetben szakértők ellenőrzik, hogy a pályázatban foglalt műszaki tartalom megvalósult-e/megfelelő állapotban van jelen.

 

Posted in Napelemes pályázatok, napelemes támogatások.